Biuletyn PTE nr 1/2022

W imieniu Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej i Redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” przesyłam link do „Biuletynu PTE” nr 1/2022: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2022-1.pdf.

Zapraszając do lektury, zachęcamy do udziału w okołokeynesowskim dyskursie, który rozpoczął się w „Biuletynie PTE” nr 4/2020 http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_21.12.2020.pdf  i jest kontynuowany w numerze 1/2021 http://www.pte.pl/pliki/1/68/E_1_2021.pdf, 2/2021 http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2-2021_93.pdf.pdf, 3/2021 http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2021-3.pdf, 4/2022 http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biulety_2021-4.pdf  oraz w aktualnym wydaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.