Partnerzy

Realizacja celów PTE możliwa jest dzięki szeroko rozumianej współpracy z instytucjami zewnętrznymi:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Lubelska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Narodowy Bank Polski
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Horynieckiej
 • Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
 • Fundacja im. Jana i Zygmunta Karłowskich
 • Lubelski Park Naukowo Technologiczny
 • Przedsiębiorstwa z województwa lubelskiego