Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. jest olimpiadą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów techników, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceów ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się XXXV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana przez PTE  pod honorowym patronatem Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej znajdują się pod adresem: http://owe.pte.pl/

Informacji na temat OWE udziela:

Komitet Okręgowy OWE w Lublinie –PTE Oddział Lublin

Bursaki 12 (pok. 310B)

20-150 Lublin

tel.: 81 452 94 40, fax 81 452 94 13

e-mail: biuro@pte.umcs.lublin.pl

e-mail: lublin.owe@pte.pl

właściwość miejscowa: województwo lubelskie

Członkowie Komitetu Okręgowego OWE w Lublinie

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – przewodnicząca

mgr Antonina Telicka-Bonecka – sekretarz

mgr Grzegorz Iskra – członek
dr Teresa Kondrakiewicz – członek
dr Robert Pankiewicz – członek