Warsztaty i szkolenia

Zapraszamy na weekendowe warsztaty i szkolenia komercyjne z następujących obszarów:

Poziom podstawowy:

  1. Analiza i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa
  2. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  3. Zastosowanie statystyki i matematyki w finansach i bankowości
  4. Zarządzanie budżetem domowym

Poziom executive:

  1. Ocena projektów inwestycyjnych
  2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
  3. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
  4.  Inwestycje giełdowe

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy: dziadosz.karolina@wp.pl