Seminaria naukowe

PTE Oddział w Lublinie organizuje seminaria naukowe poświęconej badaniom naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych i praktyków gospodarczych. Wydarzenia te stanowią interesującą przestrzeń wymiany poglądów i doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą na temat aktualnych trendów w naukach ekonomicznych.