Archiwum wydarzeń

Wydarzenia 2015 r.

 • Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Realizacja studiów podyplomowych z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Zjazd PTE Oddział w Lublinie – wybór Zarządu Oddziału na nową kadencję
 • Organizacja Pikniku Finansisty (impreza organizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), W imprezie udział wzięło ok. 60 osób.
 • Organizacja trzech seminariów naukowych we współpracy z Katedrą Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej (tematyka seminarium: rozwój naukowy młodych pracowników nauki oraz pracowników przedsiębiorstw w aspekcie przygotowania rozprawy doktorskiej)
 • Organizacja seminarium naukowego we współpracy z Katedrą Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (tematyka seminarium: stopnie i tytuły naukowe w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – kontynuacja spotkania sprzed roku)
 • Rozpoczęcie prac nad organizacją konferencji naukowej, która odbędzie się prawdopodobnie w październiku 2016 r.
 • Organizacja (wspólne z Oddziałem Okręgowym NBP w Lublinie) i wygłoszenie przez Prezesa Oddziału PTE wykładu dla uczniów szkół średnich (uczestników OWE) poświęconego tematyce konkurencyjności współczesnych przedsiębiorstw
 • Integracja kół naukowych uczelni lubelskich z wydziałów o profilu ekonomicznym.

Wydarzenia 2014 r.

 • Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Integracja kół naukowych uczelni lubelskich z wydziałów o profilu ekonomicznym
 • Realizacja studiów podyplomowych organizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunkach.
 • Organizacja Pikniku Finansisty (impreza organizowana we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie), W imprezie udział wzięło ok. 50 osób.
 • Organizacja seminarium naukowego we współpracy z Katedrą Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej (tematyka seminarium: badania podstawowe z obszaru efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw)
 • Organizacja seminarium naukowego we współpracy z Katedrą Finansów i Rachunkowości Politechniki Lubelskiej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (tematyka seminarium: stopnie i tytuły naukowe w świetle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
 • Organizacja dwóch seminariów szkoleniowych dla pracowników lubelskich przedsiębiorstw z zakresu sposobów ograniczania zużycia energii elektrycznej i cieplnej oraz wpływu tego procesu na rentowność prowadzonej działalności
 • Organizacja dwóch spotkań o charakterze doradczym dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw. Spotkania dotyczyły kwestii ryzyka kredytowego oraz oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Organizacja turnieju piłki nożnej i konkursu wiedzy ekonomicznej dla uczniów oraz rodziców dzieci Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Lublinie. W wydarzeniu wzięło udział ok. 120 osób.

Wydarzenia 2013 r.

 • Organizacja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Integracja kół naukowych uczelni lubelskich z wydziałów o profilu ekonomicznymoraz młodych ekonomistów i laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz nauczycieli przedmiotów ekonomicznych w szkołach średnich i kadry ekonomistów na wyższych uczelniach.
 • Podpisanie umowy u współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie celem podjęcia współpracy przy organizacji studiów podyplomowych
 • Podpisanie umowy z Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (LPNT) na rzecz poszukiwania i kojarzenia partnerów oraz inwestorów zorientowanych na określone płaszczyzny biznesu
 • Uczestnictwo w I Kongresie Towarzystw Naukowych w Polsce
 • Opracowanie koncepcji projektów strategicznych – dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa listopad 2013
 • Prace nad uruchomieniem nowych kierunków studiów podyplomowych