„Diagnoza stanu finansów samorządu terytorialnego – problemy, wyzwania, rekomendacje”. Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Lublinie, 30 – 31 maja 2022

Zapraszamy na Konferencję Patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Lublinie pt. Diagnoza stanu finansów samorządu terytorialnego – problemy, wyzwania, rekomendacje. Podczas organizowanej w dniach 30 – 31 maja 2022 r. konferencji zostanie podjęta dyskusja na temat najważniejszych problemów i wyzwań finansów jednostek samorządu terytorialnego, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, a także wymiana doświadczeń oraz zaprezentowanie najnowszych wyników badań dotyczących kluczowych aspektów gospodarki finansowej podmiotów sektora samorządowego.

Konferencja jest inicjatywą podejmowaną we współpracy dwóch ośrodków akademickich – Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencja umożliwi wymianę poglądów między przedstawicielami nauki oraz praktyki.

Wydarzenie planowane jest w formie stacjonarnej w Lublinie

Szczegółowe informacje na stronie konferencji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.