CYKL SEMINARIÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU EKONOMII I FINANSÓW UMCS W LUBLINIE ORAZ PTE – ODDZIAŁ W LUBLINIE

W imieniu Pani Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów dr hab. Jolanty Szołno-Koguc prof.UMCS oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Lublinie, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań poświęconych prezentacji wyników projektów badawczych realizowanych w Instytucie Ekonomii i Finansów w ramach Konkursu Wewnętrznego w roku 2021.

Poniżej przedstawiamy dokładny harmonogram planowanych Seminariów

25.03.2022, godzina 11.45, dr Marek Angowski, „Determinanty zakupu i korzystania z technologii pozyskiwania energii z systemów fotowoltaicznych przez gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich”

01.04.2022, godzina 10.00, dr Anna Korzeniowska, „Motywy oszczędzania a cechy społeczno demograficzne gospodarstw domowych”

01.04.2022, godzina 10.30, dr hab. Katarzyna Wójtowicz, „Jak JST reagują na szoki zewnętrzne? Odporność fiskalna na przykładzie polskich gmin”

08.04.2022, godzina 10.00, dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, „Przerzucalność opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej)”

08.04.2022, godzina 10.30, dr Katarzyna Twarowska-Mól, „Determinanty globalnej nierównowagi płatniczej”

22.04.2022, godzina 10.00, dr Joanna Szafran, „Polityka spójności UE w Polsce, Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i na Węgrzech z perspektywy reform na lata 2014-2020 i 2021-2027”

22.04.2022, godzina 10.30, dr Ada Domańska, „Zrównoważona przedsiębiorczość rodzinna”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.