Author Archives: TK

Seminarium naukowe dotyczące prezentacji monografii pt. „Modeling Economic Growth in Contemporary Poland”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium naukowym dotyczącym prezentacji monografii pt. „Modeling Economic Growth in Contemporary Poland” pod redakcją prof. Elżbiety Bukalskiej (UMCS),  prof. Tomasza Kijka (UMCS) oraz prof. Bruno S. Sergi (Harvard University)  https://books.emeraldinsight.com/page/detail/modeling-economic-growth-in-contemporary-poland/?k=9781837536559. Seminarium organizowane jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Lublinie we współpracy z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziałem Strategii

Więcej informacji

SEMINARIUM NAUKOWE PT. „PERSPEKTYWY ROZWOJU NAUKOWEGO W DYSCYPLINACH EKONOMICZNYCH”

serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Perspektywy rozwoju naukowego w dyscyplinach ekonomicznych”, które jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Lublinie we współpracy z Instytutem Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Seminarium odbędzie się w dniu 4 lipca 2022 r. o godz. 13.30 w Auli III Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie. Szczegółowe informacje

Więcej informacji