Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej.

Szanowni Państwo,
W imieniu Kapituły Nagrody im. Profesora Andrzeja Malawskiego dla młodych naukowców za wybitny wkład w rozwój ekonomii matematycznej pragnę przypomnieć, że trwa nabór zgłoszeń do szóstej edycji Nagrody. Wnioski o Nagrodę – za osiągnięcia z zakresu ekonomii matematycznej w latach 2021-2022 – można zgłaszać do dnia 31 maja 2023 r.   

Warto podkreślić, iż głównym wymogiem stawianym przed kandydatami do Nagrody jest uzyskanie istotnych osiągnięć w zakresie ekonomii matematycznej. Nie jest wymagane, aby stopień doktora był uzyskany w określonej dziedzinie. Ponadto od bieżącej edycji brane są pod uwagę osiągnięcia z ostatnich dwóch lat kalendarzowych oraz Kapituła będzie mogła przyznać dwie równorzędne nagrody.   

Regulamin Nagrody, informacje związane z procedurą zgłaszania kandydatów oraz formularze są zamieszczone na stronie internetowej  https://nagroda_im_malawskiego.uek.krakow.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.