BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO NR 3/2022

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Profesor Elżbiety Mączyńskiej i Redakcji „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” przesyłam link do „Biuletynu” nr 3/2022: https://cms.pte.pl/uploads/Biuletyn_PTE_nr_3_2022_27fc6dc985.pdf

Zapraszając do lektury, zachęcamy do udziału w okołokeynesowskim dyskursie, który rozpoczął się w „Biuletynie PTE” nr 4/2020 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2020-nr-4  i jest kontynuowany w numerze 1/2021 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2021-nr-1 , 2/2021 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2021-nr-2  , 3/2021 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2021-nr-3 , 4/2021 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2021-nr-4 , 1/2022  https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/nr-1-20 , 2/2022 https://pte.pl/czasopisma/biuletyn/2022-nr-2  oraz w aktualnym wydaniu. Planujemy ostatnią publikację komentarzy do eseju Keynesa w „Biuletynie” nr 4/2022, który ukaże się w grudniu br., a w przyszłym roku opracowanie monografii dotyczącej tej debaty. Bardzo dziękujemy Autorom dotychczasowych tekstów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.