Władze Oddziału

Władze Oddziału PTE w Lublinie

Prezes

prof. nadzw. dr hab inż. Artur Paździor – doktor habilitowany w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny Politechniki Lubelskiej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru finansów korporacyjnych i rynków finansowych oraz projektów biznesowych, obejmujących wycenę wartości przedsiębiorstwa, ocenę przedsięwzięć inwestycyjnych, projekty restrukturyzacyjne, due dilligence w procesach fuzji i przejęć itp. Obecnie pełni funkcję Kierownika Katedry Finansów i Rachunkowości w Politechnice Lubelskiej oraz Prodziekana na Kierunku Finanse i Rachunkowość w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Wiceprezesi

prof. zw. dr hab. Marian Żukowski – profesor tytularny, doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru finansów i bankowości. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania oraz Kierownika Katedry Bankowości Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

dr Paweł Rydzewski – adiunkt w Pracownik Metod i Technik Badawczych UMCS; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru badań socjologicznych oraz wielu projektów badawczych z obszaru metod ilościowych i rozwoju regionalnego.

dr Małgorzata Kąkol – adiunkt w Katedrze Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej UMCS; autorka wielu publikacji naukowych z obszaru finansów międzynarodowych.

Sekretarz                     

– dr Aneta Jarosz-Angowska

Komisja Rewizyjna

– dr Elżbieta Wrońska-Bukalska

– mgr Karolina Gałązka

– mgr Małgorzata Zboina